Košicak at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 1.0.3, last update: 7 years ago
First release : 17 May 0201
App size: 2 Mb
4.2 ( 7152 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


Košicak je prvá aplikácia v Košiciach, ktorá ponúka kompletné informácie o dianí v meste, vrátane aktuálneho spravodajstva, dopravných informácií a podujatí. Košicak - Košice Aktuálne.Čo ponúka aplikácia:
- Príspevky- Dopravný servis- Kalendár podujatí- Cestovný poriadok MHD
Príspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7 dní sa odstránia automaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočného pokoja a preto v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposiela notifikácie.
Read more