Most Obrotowy w Giżycku at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 1.1.0, last update: 7 years ago
First release : 24 May 0201
App size: 4 Mb
4.4 ( 4304 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


Aplikacja ma na celu pokazanie, czy jeden z dwóch mostów tego typu w Europie, Most Obrotowy w Giżycku jest aktualnie otwarty czy zamknięty dla transportu kołowego bądź wodnego. W przyszłości zintegrowana z miejskim systemem tablic informacyjnych.Wszelkie informacje związane z projektem, zgłaszanie błędów, funkcjonalności znajduje się pod adresem:https://www.facebook.com/mostobrotowy/
Read more