CASA blanca BG at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 1.2.0, last update: 7 years ago
First release : 12 May 0201
App size: 43 Mb
4.8 ( 8768 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


Целева група на гласовия информационен проект са проституиращите от женски или мъжки пол в Хамбург, които имат малко или лоши познания по немски език, както и тези, които не могат да четат достатъчно добре. На тях ще им бъде разяснено устно, по лесен разбираем начин, най-важните информации за болестите предавани по сексуален път, както и възможностите за консултации в Хамбург.
Read more