یک میلیون دعا at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 1.5, last update: 7 years ago
First release : 10 May 0201
App size: 6 Mb
4.6 ( 1456 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


یک میلیون دعا + لیست هوشمند بر اساس علاقه شما + ذخیره دعای جدید شما + هزاران دعا + گروه های متنوع +قابلیت انتقال به کارت حافظه گوشی هزاران دعا در دسته ها و گروه های متنوع نصب کنید و لذت ببرید و ارسال و اشتراک گذاری کنید.
امکانات
اشتراک گذاری لیست برگزیده ها من و شخصی ارسال دعا ذخیره دعا جدید لیست هوشمند بر اساس علاقه شما لیست ارسال شده ها لیست اشتراک گذاری شده ها لیست خوانده شده ها لیست حذف شده ها کپی دعا حذف دعا
Read more