АнтиГАИ Украина at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer: Sygic.
Price: 0 free
Current version: 1, last update: 7 years ago
First release : 16 Apr 2002
App size: 9 Mb
4.4 ( 7184 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


Научись разговаривать с гаишником правильно!Приложение АнтиГАИ Украина - это
- Всегда актуальные штрафы
- ПДД, знаки дорожного движения и разметка
- КоАП для автомобилистов всегда с последними изменениями
- Коды регионов Украины, включая новые коды (введенные с 2013 года)
- Приказ 111 и все необходимые юридические докумены (О Милиции, Положении про ДАИ, Приказ 1111 и др)
- Телефоны горячей линии МВС всех регионов
- Общение с ГАИ - Алгоритм действий при остановке инспектором, виды разводов на дороге и т.д.
- Функция быстрой активации видеозаписи в любом месте приложения
С АнтиГАИ Украина Вы будете полностью защищены в дороге от произвола сотрудников ГИБДД!
Приложение полностью на украинском языке!
С предложениями по работе приложения прошу сюда - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=564818&st=0#entry30887525Буду рад всем!
Будьте внимательны! Содержимое рекламы никак не зависит от нас.- Никогда не устанавливайте приложения, полученные не из Google Play.- Запретите установку программ не из Google Play в настройках телефона.- Всегда проверяйте необходимые приложению разрешения при установке (там не должно быть "отправка платных SMS").- Используйте антивирус (их есть много бесплатных).
Навчися розмовляти з даішником правильно!
АнтіГАІ Україна - це
- Завжди актуальні штрафи
- ПДД, знаки дорожнього руху і розмітка
- КпАП для автомобілістів завжди з останніми змінами
- Коди регіонів України, включаючи нові коди (введені з 2013 року)
- Наказ 111 і всі необхідні юридичні докумени (О Міліції , Положенні про ДАЇ, Наказ 1111 та ін)
- Телефони гарячої лінії МВС усіх регіонів
- Спілкування з ДАІ - Алгоритм дій при зупинці інспектором , види розлучень на дорозі і т.д.
- Функція швидкої активації відеозапису в будь-якому місці додатка
З АнтіГАІ Україна Ви будете повністю захищені в дорозі від свавілля співробітників ГИБДД!
Read more