መዝገበ ቓላት Words memorizing App at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 1.0, last update: 7 years ago
First release : 08 Sep 2024
App size: 1 Mb
4.6 ( 8576 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


ዝኾነ ሓድሽ ቓል ኣብዛ ኣፕ ብምምዝጋብ(ኖት ብምግባር) ትርጉሙ ከነጽንዖን ነብስና ክንፍትንን ንኽእል። ነቲ ከነጽንዖ ዝደለና ቓላ ኣብዝተፈላለየ ደረጃ ናይ ክብደታት(ቐሊል: ማእከላይ: ከቢድ) ኢልና ብምክፍፋል ክንሰርዖ ንኽአል። ከምኡ ውን ኣብ ነብስኻ ፈትን ዝብል ብምጥቃቕክሳብ ክንደይ ኣብ መጽናዕትና ሶጊምና ከምዘለና ነብስና ክንግምግም ንኽአል።This App is used for storing new words and their meanings that we learn in our daily lives. Instead of noting the words in a paper, you can easily use this App to store them according to their difficulty level and also evaluate yourself by clicking the "test yourself" button.
Read more