ጀርመን ባዕልኻ ተምሃር German Tigrinya at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 1.5, last update: 7 years ago
First release : 01 Sep 2024
App size: 5 Mb
4.0 ( 2880 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


አዛ ኣፕ ፊደላት፡ ኣሃዛት፡ ሰላምታ፡ ዕዳጋ፡ ኣዋርሕ፡ ኣገላልጻ ሰባት፡ ወቕትታትን ኩነታት ኣየርን ካልእን ትሕዝቶታት ብቛንቓ ጀርመንን ትርጉሞም ብ ትግርኛን ሓዚላ ትርከብ። አዛ ኣፕ ኣብ ቐጻሊ ምዕባለ አያ ትርከብ። ስለዚ ቐጻሊ ሓድሽ ትሕዝቶታት ክውሰኻ አዩ። ዝኾነ ርእይቶ ምስዝህልወኩም ብ [email protected] ርኸቡና። This App helps you teach yourself the basic German in Tigrigna language.
Read more