ادویه جات شفابخش at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 1, last update: 6 years ago
First release : 16 Jan 2022
App size: 1 Mb
4.6 ( 8576 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


یک داروخانه کامل در آشپزخانه شما!!!!!خواص درمانی انواع ادویه ها به همراه روش مصرف !!!!!
ادویه به قسمت معطر گیاه میگویند ، این قسمت می تواند تنه ی درخت باشد مثل دارچین یا میوه ی آن مانند فلفل سیاه و یا دانه جوز هندی. موارد استفاده از ادویه بیشتر برای معطر و خوش طعم کردن غذا است ، برخی نیز به غذا رنگی تازه می بخشند. از این فواید ادویه که بگذریم ، این مواد خواص درمانی بسیاری دارند که در این مطلب به بررسی می کنیم.
Read more