Manga Việt at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 2.1.0, last update: 6 years ago
First release : 15 Aug 2023
App size: 6 Mb
4.6 ( 1456 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


Manga Việt là một ứng dụng đọc truyện tranh miễn phí cho Android, cung cấp cách đọc manga tuyệt vời nhất. Bạn có thể đọc manga trong một giao diện rõ ràng và dễ sử dụng.Đọc tất cả các manga yêu thích của bạn ở đây và tải chúng về không giới hạn!
Read more