Ραδιοταξί Άργος at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer:
Price: 0 free
Current version: 2.8.2, last update: 6 years ago
First release : 09 Aug 2002
App size: 5 Mb
4.0 ( 2880 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


Η εφαρμογή του Ραδιοταξί Άργος για την γρήγορη και με ασφάλεια κλήση ταξί για την Αργολίδα.Τώρα η κλήση ταξί γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Ο τρόπος που μπορείς να καλέσεις ταξί είναι μέσω χάρτη, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με SMS απλής χρέωσης.Έχεις την δυνατότητα να αποθηκεύσεις τοποθεσίες, να δεις το ιστορικό σου και να βαθμολογήσεις την διαδικασία εύρεσης ταξί.Η εφαρμογή βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εύρεση ταξί μέσω του Ραδιοταξί. Ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να επιλέξει οδηγό αλλά έχει το δικαίωμα να απορρίψει την κλήση εάν τελικώς ο χρόνος αναμονής είναι περισσότερος από τον προσδοκώμενο. Ο Συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να κάνει φραγή του συγκεκριμένου χρήστη όταν κρίνει ότι η λειτουργία της εφαρμογής δεν είναι για αντικειμενικούς σκοπούς. Ο Συνεταιρισμός δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη της διαδικασίας όταν η κλήση γίνεται μέσω χάρτη.Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή μπορείτε να βρείτε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο www.taxifast.gr.
Read more