Зебра Профи at Google Play market analyse

App power index: 100 (based on ranks around App Stores today)

Developer: Nikolay Mitrev
Price: 0 free
Current version: 1.1, last update: 8 years ago
First release : 05 Jan 2024
App size: 5 Mb
4.0 ( 2880 ratings )
follow app ASO analyse

Estimation application downloads and cost

> 2.2k
Monthly downloads
~ $ 900
Estimation App Cost


Мобилното приложение ЗЕБРА ПРОФИ е част от учебното помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност на издателство ЗЕБРА. В него са поместени следните полезни материали:изпитни въпроси за тест, отворени въпроси и казуси;знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и ППС;спогодби, закони и наредби;правила „Инкотермс”и др.
Read more